МОЖЛИВОСТІ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК З ГІПЕРАНДРОГЕНІЄЮ

У сучасних умовах, серед факторів, що приводять до перинатальної патології та антенатальної загибелі плода, зростає роль ендокринопатій різного генезу, у тому  числі і гіперандрогенії (ГА) [1, с. 210]. Ряд дослідників вказу¬ють, що після 25 років і навіть пізніше ознаки гіперандрогенії спосте-рігаються у 5-30% жінок [4, с. 8]. Причинами гіперандрогенії можуть бути порушення на будь-якому етапі обміну андрогенів – на етапі синтезу андрогенів у стероїдпродукуючих органах внаслідок як порушення центральної регуляції синтезу, так і причин всередині органів (істинна гіперандрогенія); на етапі транспорту – зниження концентрації тестостерон-естрадіолзв’язуючим глобуліном (ТЕЗГ) при захворюваннях печінки, ожирінні, гіперінсулінемії та ін. (транспортна гіперандрогенія) і на етапі периферичної дії – посилення активності 5-альфа-редуктази та підвищення чутливості рецепторів до нормальних концентрацій андрогенів (рецепторна гіперандрогенія) [2, с. 63]. У даний період часу широко обговорюються питання лікування ГА за допомогою сучасних комбінованих оральних контрацептивів (КОК) [3, с. 249; 5, с. 721 ] .

Мета.

Метою дослідження було вивчення клінічної ефективності препарату Джаз (препарат, що містить комбінацію 3 мг дроспіренону і 20 мкг ЕЕ) та його впливу на секрецію андрогенів і корекцію порушень менструальної функції. Даний препарат вибраний нами тому, що на сьогоднішній день окрім того що він низькодозований, ще й містить в своєму складі гастаген нового покоління – дроспіренон, який володіє антимінералокортикоїдною дією, попереджаючи естрогензалежну затримку рідини.

Матеріали і методи.

Для реалізації поставленої мети нами обстежена 31 пацієнтка: діагноз ГА підтверджувався клінічно (акне, гірсутизм) та лабораторно – підвищення концентрації тестостерону, дегідроепіандростендіона сульфату (ДГА-С). Нами проведено загальний і гінекологічний огляди, УЗД, соматометрію. Клініко-лабораторні дослідження виконували згідно загальноприйнятим методикам. Рівні гормонів визначали імуноферментним методом. Пацієнток, які увійшли до дослідження, обстежили до початку застосування КОК і через 3-6 місяців регулярного їх використання.

У всіх пацієнток були виключені андрогенпродукуючі пухлини яєчників і наднирників, аденома гіпофіза, вроджена гіперплазія кори наднирників і синдром Кушинга. Пацієнтки не отримували жодних гормональних препаратів упродовж місяця до проведення обстеження.

Результати дослідження та їх обговорення.

Результати проведених досліджень свідчать, що середній вік обстежених жінок із ГА не пухлинного генезу був 28,2±1,4. За даними антропометричного дослідження, середня маса тіла у жінок із ГА походження склала 69,8±0,56 кг. Індекс маси тіла у жінок становив 29,3±1.

Гінекологічні захворювання в анамнезі мали 27 (87,1 %) жінок із ГА. Вік появи менархе у пацієнток був різний. Збережений менструальний цикл був у 22 (71%) жінок, але мав ановуляторний характер. У 3 (21,4%) – ановуляторна опсоменорея, у 6 (42,9%) – вторинна аменорея. Тривалість порушень менструального циклу на час обстеження коливалась від 7 до 18 років.

Середня тривалість безплідності склала 4,8±0,25 року. На первинну безплідність в анамнезі вказували 3 (9,7%) вагітних. На вторинну безплідність страждали 2 (6,5%) жінки. Переважна більшість обстежених жінок 22 (71%) склали жінки, які завагітніли повторно, в анамнезі у яких була одна вагітність і більше. Характерною рисою анамнезу вагітних жінок із ГА було спонтанне переривання понад 2/3 усіх вагітностей у першому триместрі, більшість з них – до 8 тижнів вагітності. У 16 (51,6%) жінок мали місце завмерлі вагітності.

У цілому пацієнтки добре переносили прийом КОК. Усі жінки, що приймали участь у даному дослідженні відзначили зручність нового режиму прийому препарату Джаз 24 + 4. За час спостереження вагітність не настала ні в однієї з жінок. Разом з тим спостерігалися такі побічні ефекти: тривалі мажучі кров’янисті виділення у 4 (12,9%) пацієнток, відсутність менструальноподібної реакції у 2 (6,5%), нагрубання молочних залоз у 2 (6,5%), збільшення маси тіла до 1 кг у 3(9,7%)  , зниження маси тіла до 2 кг у 4 (12,9%) жінок.

Результати нашого дослідження свідчать, про виражене зменшення кількості вугрових висипань і явищ себореї, починаючи вже з третього циклу у 29 (93,5%) жінок. За нашими даними емоційні та фізичні симптоми, пов’язані з менструальним циклом зникли у 17 (54,8%) пацієнток. З урахуванням впливу препаратів КОК на емоційну сферу жінки, в нашому дослідженні також проводили опитування пацієнток про зміну лібідо – 5 (16,1%) з них вказали на його посилення. Результати нашого дослідження свідчать, про зниження синтезу андрогенів у 21 (67,7%) жінки, нормалізацію менструального циклу у 27 (87,1%) жінок та усунення проліферативного ефекту естрогенів на молочні залозі у 25 (81%) жінок після 6 місяців регулярного прийому препарату Джаз.

На нашу думку продовження прийому активних таблеток з 21 до 24 днів з подальшими 4 днями використання неактивних таблеток (плацебо) призводить до безперервної антиандрогенної дії та зменшення коливань естрадіолу під час менструального циклу в порівнянні із звичайним режимом 21/7. Крім того, цей пре¬парат добре переноситься, має виражений епідермотропний ефект, забезпе¬чує сприятливий контроль циклу, а також полегшує передменструальний дис¬фричний синдром.

У жінок молодого віку з нетривалим анамнезом захворювання можливе відновлення порушених гормональних взаємовідносин і функції репродуктивної системи лише при патогенетичному лікуванні. При тривалому перебігу патологічного процесу й розвитку вторинних морфологічних змін в яєчниках і стійкої ановуляції необхідно після підготовчого патогенетичного лікування з метою реабілітації репродуктивної функції проводити індукцію овуляції.

Отже, сьогодні є достатньо широкий спектр препаратів антиандрогенів, які можна з успіхом застосовувати жінкам з ознаками андрогенізації. Однак для досягнення ефекту слід притримуватися певних принципів консультування та діагностики.

Маринчина І. М., к.мед.н.
асистент Буковинського державного
медичного університету
(No Ratings Yet)

Comments: 0