Амнезія

Опис хвороби та її класифікація 

Амнезією називають втрату пам’яті, яка може бути повною чи частковою, та може бути спровокована: черепно-мозковою травмою, психічними захворюваннями або іншим рядом причин. Загалом, обробка інформації в головному мозку поділяється на декілька етапів:

 • Реєстрування. На цьому етапі відбувається сприйняття нової інформації;
 • Кодування. На даному етапі формуються асоціації та інші процеси, що допомагають надалі відтворювати отриману інформацію;
 • Відтворення інформації

Кожен із вище зазначених процесів важливий, тому порушення будь-якого з трьох етапів може спровокувати появу амнезії.

З патологічними порушеннями пам’яті можуть зіштовхнутися як люди дорослого віку, так і діти. Дитяча амнезія – широко розповсюджене явище. Зазвичай, ніякої загрози вона не несе і не розглядається, як патологія. Більшість людей не пам’ятають події, які відбувалися з ними приблизно до віку трьох років.

Порушення функцій пам’яті частіше за все впливають на декларативну пам’ять, яка відповідає за запам’ятовування фактів та подій. Рідше трапляються випадки, коли амнезія впливає на відтворення вже набутих навичок. 

Шляхи, які мають пряме відношення до декларативної пам’яті розміщені у зоні гіпокампа та парагіпокампа, нижньомедіальній зоні скроневих часток, проміжному мозку (гіпоталамус, таламус) та орбітальній зоні лобових часток. У всіх вище зазначених ділянках виділяють наступні важливі структури:

 • Звивини гіпокампа;
 • Ядра базального переднього мозку;
 • Гіпоталамус та його медіодорсальні ядра

Амнезію поділяють на декілька основних типів:

 • Ретроградна;
 • Антероградна;
 • Антероретроградна (поєднує симптоми ретроградної та антероградної);
 • Модально-специфічна (фіксаційна).

Ретроградною називається амнезія на події, що відбувалися до появи приступу захворювання та послугували причиною її появи. Антероградним називають порушення пам’яті на події, які слідували після появи амнезії. До модально-специфічної амнезії відносять порушення пам’яті на події, які сприймаються певним аналізатором: слуховим, зоровим, моторним (руховим), тактильним тощо. 

Можливі причини її виникнення

Форма амнезії залежить від чинника або обставин, якими вона була спровокована, тому виділяють наступні форми порушення пам’яті:

 • Транзиторна – форма амнезії, що виникає внаслідок черепно-мозкових травм;
 • Постійна – форма порушення пам’яті, що являється наслідком важких захворювань: енцефаліт, зупинка серця та інші;
 • Прогресуюча – форма дисфункції пам’яті, що виникає з віком, частіше на фоні дегеративної деменції, наприклад, хвороба Альцгеймера

В залежності від форми амнезії, які викликані різними чинниками або обставинами, спеціалістом призначається відповідне лікування.

Причини, що провокують виникнення амнезії може бути дифузне, дво- або багатоочагове ураження мозку зачіпаючи структури, що відповідають за відтворення інформації та її зберігання у лівій та правих частинах головного мозку.

Фактори, які провокують виникнення амнезії безліч. Основними являються:

 • Черепно-мозкові травми;
 • Енцефаліт; 
 • Епілепсія;
 • Хвороба Альцгеймера (як наслідок дегенеративної деменції);
 • Ішемія мозку або передніх медіальних скроневих часток;
 • Судоми;
 • Інтоксикація;
 • Пухлина гіпоталамуса;
 • Церебральна гіпоксія;
 • Нейроінфекції;
 • Низький рівень тіаміну (як наслідок алкогольної залежності або з поганим (неякісним) рівнем харчуванням), що провокує енцефалопатію Верніке та появу психозу Корсакова;
 • Сильні стреси;
 • Психологічні травми

З’ясувати фактори, які викликають порушення пам’яті може кваліфікований спеціаліст та лише клінічно.

(продовження нижче)

Симптоми та діагностика на різних стадіях

Симптоми амнезії залежать від провокаційних факторів, однак одними з найпоширенішим симптомам є неспроможність людини згадати недавню подію. Згодом пацієнт не може згадати події із минулого. З прогресуванням хвороби пам’ять погіршується і хворі на амнезію все не можуть згадати більшість з подій зі свого глибоко минулого. 

При поставленні діагнозу «амнезія», у хворого може відмічатися конфабуляція – заповнення проміжків забутих подій вигаданими.

Симптоматика пацієнтів хворих на амнезію у поєднанні з алкогольним неврозом має явні перепади настрою: від агресії до стану ейфорії. Також може спостерігатися істерики, гіпотонус м’язів, нудота.

Діагностичні методи для кожного пацієнта різняться і залежать від важкості хвороби та факторами, які спровокували появу патології. Пацієнтам із черепно-мозковими травмами обов’язково проводять комп’ютерну томографію (КТ). МРТ призначається для діагностики судин головного мозку та оцінки церебральної гемодинаміки при підозрі на судинний генез. 

В більшості випадків діагноз встановлюється клінічно на основі наступних заходів:

 • Забір анамнезу хворого;
 • Оцінка його неврологічного та психіатричного стану;
 • Загальний аналіз крові (біохімія);
 • Забір та дослідження ліквору

Також поширеним методом вважається проведення тестів у ліжка хворого на запам’ятовування різних об’єктів та їх місцеперебування. Для нейропсихологічної діагностики проводять «Каліфорнійський на вербальну пам’ять» та «Тест Буше на селективну пам’ять». Необхідність в інших тестах визначається спеціалістом клінічно.

Перебіг хвороби та лікування

Основну мету лікування спрямовано на усунення причин захворювання. Базується воно на основі клінічних досліджень та фізикальному огляді хворого. Медикаментозне лікування включає в себе приймання наступних категорії ліків, основною метою яких є покращення церебрального кровотоку, призупинити прогресування деменції, покращити та відновити пам’ять та покращити інші функції:

 • Нейропротектори та антиоксиданти;
 • Антиагреганти;
 • Судинорозширювальні препарати;
 • Мемантини;
 • Ноотропи;

Також до терапії порушення пам’яті входять психотерапію та деякі фізичні вправи. При виявленні пухлин, проводиться хірургічне втручання з подальшим індивідуальним лікуванням. В деяких випадках, такі як хвороба Альцгеймера чи герпетичний енцефаліт, призначається лікування, яке здатне зменшити амнезію, але не вилікувати її.

На успішність лікування впливають декілька чинників:

 • Вік хворого;
 • Причини захворювання;
 • Перебіг хвороби

Фактори, які викликані травмами у більшості випадках виліковні, близько 85% усіх пацієнтів мають втішні прогнози. Але, на жаль, фактори обумовлені змінами в центральній нервовій системі є невиліковними. При належному лікуванні можливе зменшення прогресування амнезії.

Профілактика захворювання

Щоб уникнути травм голови та головного мозку, необхідно дотримуватися загальних правил безпеки під час відпочинку та правил техніки безпеки під час праці. 

При інтоксикації, інфекціях або порушень з боку судинної системи людині будь-якого віку необхідно терміново звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.